ตลับยา PP ขนาด3g.-5g.-10g.-15g.-20g.-30g.

$1.70

ตลับยา PP

ขนาด3g. ราคา 1.70.-
ขนาด5g. ราคา 1.70.-
ขนาด10g. ราคา 2.20.-
ขนาด15g. ราคา 2.40.-
ขนาด20g. ราคา 2.90.-
ขนาด30g. ราคา 3.20.-

ขนาด3g. +pvc30 ราคา 2.00.-
ขนาด5g. +pvc30 ราคา 2.00.-
ขนาด10g. +pvc40 ราคา 2.60.-
ขนาด15g. +pvc40 ราคา 2.80.-
ขนาด20g. +pvc50 ราคา 3.40.-
ขนาด30g. +pvc50 ราคา 3.70.-

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: