ขวด PET รุ่น SA ไหล่ตัด

$6.00

ขวด PET รุ่น SA ไหล่ตัด

คอ 18 mm.
ขนาด10ml. ราคา 6.00.-
ขนาด15ml. ราคา 6.00.-
ขนาด20ml. ราคา 6.00.-
ขนาด30ml. ราคา 6.00.-
ขนาด60ml. ราคา 6.00.-

คอ 20 mm.
ขนาด30ml. ราคา 6.00.-
ขนาด60ml. ราคา 6.00.-
ขนาด60ml. J3 ราคา 8.00.-

คอ 24 mm.
ขนาด30ml. ราคา 6.00.-
ขนาด50ml. ราคา 6.00.-
ขนาด60ml. ราคา 7.00.-
ขนาด100ml. สูง/เตี้ย ราคา 8.00.-
ขนาด120ml. สูง/เตี้ย ราคา 8.00.-
ขนาด150ml. สูง/เตี้ย ราคา 8.00.-
ขนาด200ml. ราคา 8.00.-
ขนาด220ml. ราคา 9.00.-
ขนาด250ml. สูง/เตี้ย ราคา 9.00.-
ขนาด260ml. ราคา 13.00.-
ขนาด300ml. ราคา 12.00.-
ขนาด400ml. ราคา 12.00.-
ขนาด500ml. ราคา 12.00.-

คอ 28 mm.
ขนาด500ml. ราคา 13.00.-

คอ 33 mm.
ขนาด1000ml. เตี้ย ราคา 20.00.-
ขนาด1000ml. สูง ราคา 22.00.-

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: