ขวด PET ใส + หัวปั๊ม : PET ปั๊มมูส(โฟม)
 
ขวด PET ใส + หัวปั๊ม : PET ปั๊มมูส(โฟม)
 

Code

Product

Colour

Selling Price (ใบ)

Remarks

>20

20-19

50-99

100

ขวด PET ปั๊มมูส/โฟม             

M50

ขวดปั๊มโฟม 50 ml. 

ใส - ปั๊มขาว

-

-

-

-

 

M120

ขวดปั๊มโฟม 120 ml. 

-

-

-

-

 

M150

ขวดปั๊มโฟม 150 ml. 

-

-

-

-

 

M200

ขวดปั๊มโฟม 200 ml. 

-

-

-

-

 

M500

ขวดปั๊มโฟม 500 ml. 

-

-

-

-

 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.